အလန်က Walker - မှေးမှိန် - စန္ဒယားဂီတ

F ကို # 4 က F # 4 က F # 4, တစ်ဦးက # 4: D # 5, D ကို # 5, D ကို # 5 ကို C # 5, တစ်ဦးက # 4, တစ်ဦးက # 4, တစ်ဦးက # 4, တစ်ဦးက # 4, F4, F4, F4, F4 က F # 4 က F # 4 က F # 4 က F # 4 က F # 4 က F # 4, တစ်ဦးက # 4, တစ်ဦးက # 4, တစ်ဦးက # 4, တစ်ဦးက # 4: D # 5, : D # 5, 5: D #, D ကို # 5,

ဆက်ဖတ်ရန်
မှတ်ချက် Leave