သစ်တော Jizera

Jizera သစ်တောသဘာဝဘေးမဲ့တောအဆိုပါJizerskéတောင်တန်းထဲတွင်အသက်အကြီးဆုံးသဘာဝအရံဖြစ်သော Hejnice Liberec ချက်တိုင်းဒေသကြီး၏ cadastral မြို့နယ်မှတည်ရှိသော protected ဧရိယာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဒုတိယအထွတ်အထိပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုယူထားသော

ဆက်ဖတ်ရန်