ဧရာမတောင်တန်းအမျိုးသားဥယျာဉ် KRNAP

ဧရာမတောင်တန်းထို့အပြင် KRNAP, အ protected ဧရိယာ geomorphological ယူနစ်ပေါ်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်က Sky အမျိုးသားဥယျာဉ်, တောင်များ ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ။ , Trutnov ၏အနောက်မြောက်ဘက်ခရိုင်တွင်တည်ရှိသည်အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်ဒါပေမယ့်လည်းသက်တမ်းတိုး

ဆက်ဖတ်ရန်