နွားမတောင်တန်းဧရာ

နွားမတောင်တန်းအရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့န့အဆောက်အဦး Mala Upa ရွာနေရခြင်းတည်ရှိသည် ဧရာမတောင်တန်း။ ဒါဟာအတန်ငယ်အရှေ့နှင့် ပတ်သက်. တရာသောအနောက်သမင်တောင်ကြားLysečinyရေနစ်နေသည်

ဆက်ဖတ်ရန်