လုပ်ကြံ Creed Odyssey

Assassin ရဲ့ Creed Assassin ရဲ့ Creed Odyssey Odyssey အနေနဲ့လာမည့်အရေးယူအခန်းကဏ္ဍ-ကစားဖြစ်ပါတယ် ဗီဒီယို ဂိမ်း Ubisoft ကွိဘက်အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့် Ubisoft တို့ကထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာအဓိကဒသမအရစ်ကျ, နှစ်ဆယ်ခြုံငုံဖြစ်ပါတယ်။

ဆက်ဖတ်ရန်