ဧရာမ, ဧရာတောင်တန်း, ခကျြပရဒိသု
ဓာတ်ပုံဓါတ်ပုံပညာလ

ဓါတ်ပုံပညာလ

by
မျှဝေခြင်း
စောင့်ဆိုင်းပေးပါ ...
Tags: , ,

တစ်ဦးပြန်ကြားချက် Leave

နောက်သို့ ထိပ်တန်း