ဆဲလ်တစ်ဂီတ mp3 format နဲ့

ဆဲလ်တစ်ဂီတအနောက်ဥရောပ၏ဆဲလ်တစ်လူမျိုး၏ရိုးရာဂီတအစဉ်အလာထဲကပြောင်းလဲကြောင်းဂီတဗီဒီယိုအမျိုးအစားကျယ်ပြန့်အုပ်စုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနှစ်ဦးစလုံးအစဉ်အလာနှုတ်-transmitted ကိုရည်ညွှန်းသည်

ဆက်ဖတ်ရန်
မှတ်ချက် Leave